Erektionsproblem

Benämningen erektionsproblem är den mera folkliga benämningen av erektil dysfunktion som drabbar hälften av alla män Erektionsproblemnågon gång under sin livstid. Det är en mycket hög siffra och påverkar den drabbade mycket negativt. Vid omfattande erektionsproblem kan det finnas andra bakomliggande sjukdomstillstånd och orsaker som exempelvis diabetes, nedsatt blodcirkulation eller rökning. Även andra orsaker du kan läsa om längre ner påverkar också din erektion. Men det finns bra hjälp att få och det är en fördel att börja använda hjälpmedel som exempelvis potensmedel i ett tidigt skede av erektionsproblem. Besvären kommer som regel in plötsligt utan sker progressivt.

Den största delen av de män som drabbas av erektionsproblem har nedsatt blodcirkulation, diabetes, övervikt eller rökning. Därmed inte sagt att alla som har detta får problem med erektionen och det är heller inte så att samtliga som har erektionsproblem har den bakgrunden. Däremot är det överhängande risk att drabbas om man har den bakgrunden och synnerligen stor risk i kombination med övriga områden som kan ligga bakom erektionsproblem. Det är psykisk ohälsa, hög alkoholkonsumtion, brukande av narkotika eller receptbelagd centralstimulerande medicin. En annan orsak kan vara för högt ställda krav på sin egen sexuella prestationsförmåga.

Hjälp mot erektionsproblem

Det finns bra hjälp mot erektionsproblem där är potensmedel är det mest vanliga eftersom det är enkelt att använda och ger bra effekt. Den som börjar märka av problem med erektionen, att man har svårt att få full erektion eller svårt att behålla erektionen genom hela samlaget, har fördel av att använda potensmedel i ett tidigt skede men bara ibland. Då minskar man risken att bli psykiskt påverkad inför att ha sex, full av tankar om erektionen ska fungera eller inte vilket skapar en stark stress före och under sex vilket i sig bygger på besvären med en form av snöbollseffekt med tiden.
Genom att använda potensmedel under en period känner du dig tryggare med att inte ha några erektionsproblem. Efter en tid kan du göra uppehåll med potensmedlet för att prova utan vilket brukar ha bra utfall.

Om man inte börjat använda potensmedel på det sätt som nyss beskrivits utan plötsligt känner att problemet blivit så stort att man behöver potensmedel, eller att man av annan anledning fått mer påtagliga erektionsproblem har självklart också bra hjälp av potensmedel. Vid mer påtagliga besvär kan man behöva komplettera med en särskild potensring mot erektionsproblem som ger ytterligare hjälp. Den typen av penisring är smal, relativt åtsittande och inte så töjbar. Anledningen är för att den ska hjälpa svällkropparna i penis att behålla det blod som strömmar till vid erektion som gör att penis styvnar. Vid behov av ytterligare hjälp kan man, även i kombination med en potensring, använda en penispump mot erektionsproblem som med ett vakuum fyller svällkropparna varpå potensringen motverkar att blodet lämnar dessa.

På vår avdelning Sexliv hittar du samtliga produkter mot erektionsproblem.