Posted on

När det känns som allt rasar

I vår miniserie som hälsa och välmående, som senast handlade om hur man kan få hjälp av terapi, har vi idag kommit till ett område när livet prövas hårt. Inlägget har koppling till föregående inlägg.

Allt rullar på i vanlig vardagslunk som kanske ibland ifrågasätts om den är tillräckligt bra. Plötsligt som en blixt från klarblå himmel inträffar något som stjälper omkull just den där lugna vardagen. Allt rullar plötsligt inte längre bara på, utan det känns som allt rasar runt omkring. Det kan vara att en kärleksrelation avslutas eller att man blir av med jobbet.

Att bli av med jobbet är ju ändå något som påverkar väldigt mycket för de flesta. I dessa tider av inflation går många företag ner med konkurser som följd, men på väg mot denna brant vidtar arbetsgivaren ofta en massa åtgärder i ett räddningsförsök som kan vara bra för företaget men med arbetsbrist och uppsägningar blir påverkan ändå väldigt stor för de drabbade. Här har man nog oftast en känsla innan att det kan komma att bli så, och heller inget personligt. Både arbetsgivare och anställda är helt enkelt ledsna över situationen men har ändå oftast förståelse för vad som hänt.

Mer överraskande kan det istället bli om man plötsligt blir av med jobbet helt utan förvarning. Vi har varit i kontakt med Fredrik Danielsson som dagligen kommer i kontakt med såna situationer i sitt jobb som arbetsrättsjurist i Örebro och Västerås. Det är allt annat än ovanligt att en anställd kallas in till chefen för att få veta att man kommer bli uppsagd trots att orderböckerna är fulla och företaget går för högtryck. Då handlar det om annat än arbetsbrist, nämligen personliga skäl. Den är betydligt mer känslig eftersom den många gånger är mer utpekande att man har någon brist eller av annan anledning inte längre är önskvärd av arbetsgivaren.

Konfliktfyllda förhandlingar vid uppsägning

Fredriks kollega Johannes som också arbetar med samma typ av uppdrag men som arbetsrättsjurist i Göteborg och Jönköping berättar att det ibland kan vara en stor konflikt man kliver rakt in i. Ibland finns en korrekt grund som arbetsgivaren hänvisar till men det är inte heller helt ovanligt att just den delen inte håller. Som tur är måste en arbetsgivare förvarna den anställda, det man kallar varsel, om att man tänkt säga upp anställningsavtalet. Handlar det om att man ska bli uppsagd pga personliga skäl finns all anledning att få veta vad dessa skäl består av. De skäl man uppger måste vara giltiga och väl underbyggda, i annat fall kan arbetsgivaren hamna i domstol där uppsägningen kan bli ogiltigförklarad och den anställde tilldöms skadestånd. Ibland känner inte arbetsgivaren till denna del så väl och det är anledningen till att det blivit fel, medan det i andra fall är en medveten handling där man hoppas på att den anställde inte ska känna till sina rättigheter och absolut inte kontakta en arbetsrättsjurist. När man vid ett möte med arbetsgivaren kommer fram till att skälen för uppsägningen inte håller och denne förstår att man kommer gå vidare till domstol om man kör igenom uppsägningen ändå, brukar det hamna i en annan lösning.

Se upp med fällor i utköpsavtal

En sådan lösning består oftast av ett så kallat utköpsavtal där arbetsgivaren och ombudet förhandlar fram en ersättning till den anställda för att denne ska gå med på att avsluta sin anställning. Då behöver arbetsgivaren inte uppge något skäl eftersom det är helt frivilligt för den anställda att gå med på avtalet eller inte. Ett utköpsavtal går ut på ett engångsbelopp eller ett antal månaders förlängd uppsägningstid. Eftersom det är ett frivilligt avtal finns ingen möjlighet för någon part att ånga sig i efterhand, och det finns en hel del fällor man kan gå i. Därför kan det vara bra att använda en arbetsrättsjurist som är specialist på att förhandla fram ett så bra belopp eller antal månader som möjligt också håller koll på att avtalet inte utformas så den anställda “luras” in i något man inte tänkt sig. Det händer att anställda kommer i efterhand när man själv tagit ett erbjudande chefen sagt var ett väldigt bra erbjudande, som också stod i avtalet. Där stod ju faktiskt belopp eller månader, men man hade missat delar i avtalet som minskade eller på annat sätt gjorde uppgörelsen inte i närheten av vad man tänkte sig när man skrev under avtalet. Då blir de lite besvikna på sig själva att man inte tig hjälp redan där, när man får veta att det är försent att göra något när man kommer i efterhand till oss avslutar Johannes.

Posted on

Terapier för hälsa

I vår miniserie där vi utforskar olika områden inom hälsa, där vi i föregående inlägg tittade på viktnedgång, har vi idag kommit till temaområdet terapi där vi valt att titta närmare på kognitiv beteendeterapi eftersom det lär vara den terapiform flest använder sig av. Vi också rikta ett tack till den mottagning som arbetar med KBT-terapi i Örebro som vi fått låna text och viss del av informationen från.

KBT (kognitiv beteendeterapi) är en terapiform som är väl etablerad och beprövad för att behandla en rad olika psykiska hälsoproblem, och dess tillämpningar sträcker sig över en mängd olika områden, inklusive individuell terapi och parterapi. Genom att fokusera på tankar, känslor och beteenden arbetar man för att identifiera och förändra negativa tanke- och beteendemönster för att främja hälsa och välbefinnande.

Individuell KBT-terapi

Individuell KBT-terapi är en form av terapi där en person arbetar enskilt med en terapeut för att identifiera och förändra negativa tanke- och beteendemönster som kan leda till psykiska hälsoproblem. Terapeuten använder olika tekniker och strategier för att hjälpa klienten att utmana och omformulera sina tankar och beteenden för att uppnå sina terapeutiska mål.

Fördelar med individuell KBT-terapi

  1. Fokus på konkreta mål: En av de främsta fördelarna med individuell KBT-terapi är dess fokus på att identifiera och arbeta mot konkreta terapeutiska mål. Genom att arbeta tillsammans med terapeuten kan klienten definiera specifika mål för terapin och utveckla strategier för att uppnå dem.
  2. Effektiv för en rad problem: KBT har visat sig vara effektiv för att behandla en rad olika psykiska hälsoproblem, inklusive depression, ångest, OCD (tvångssyndrom), PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) och mycket mer. Detta gör individuell KBT-terapi till en mångsidig och användbar behandlingsmetod för människor som kämpar med olika utmaningar.
  3. Lärande av färdigheter: En central del av individuell KBT-terapi är att lära klienten nya färdigheter för att hantera sina tankar och känslor på ett mer konstruktivt sätt. Genom att lära sig dessa färdigheter kan klienten bygga upp en verktygslåda med resurser som de kan använda sig av även utanför terapirummet.
  4. Kortsiktig och långsiktig effektivitet: KBT-terapi är känt för att vara relativt kortvarigt jämfört med andra terapiformer, vilket innebär att människor ofta kan uppnå betydande förbättringar på relativt kort tid. Dessutom har KBT visat sig ha långsiktig effektivitet, vilket innebär att dess fördelar kan bestå över tid.

Parterapi inom terapiformen

Parterapi med en KBT är en terapiform där ett par arbetar tillsammans med en terapeut för att förbättra sin relation och lösa konflikter och problem. Terapeuten använder principer och tekniker från KBT för att hjälpa paret att förstå och förändra de negativa mönstren som kan påverka deras förhållande.

Fördelar med KBT-parterapi

  1. Förbättrad kommunikation: En av de främsta fördelarna med KBT-parterapi är dess fokus på att förbättra kommunikationen mellan partner. Genom att lära sig att kommunicera mer effektivt och konstruktivt kan paret lösa konflikter och lösa problem på ett hälsosamt sätt.
  2. Identifiera och utmana negativa mönster: KBT-parterapi hjälper par att identifiera och utmana negativa mönster av tanke och beteende som kan påverka deras relation negativt. Genom att arbeta tillsammans med terapeuten kan paret lära sig att förstå och förändra dessa mönster för att skapa en mer tillfredsställande och hållbar relation.
  3. Utveckling av konstruktiva konflikthanteringsfärdigheter: KBT-parterapi fokuserar på att lära par konstruktiva konflikthanteringsfärdigheter som kan hjälpa dem att lösa konflikter på ett hälsosamt sätt. Genom att lära sig att förstå och hantera sina känslor under konflikter kan paret undvika att fastna i destruktiva mönster och istället arbeta mot en lösning.
  4. Skapa förståelse och empati: Genom att arbeta tillsammans med terapeuten kan par lära sig att skapa ökad förståelse och empati för varandra. Genom att lära sig att se situationen från sin partners perspektiv och att uttrycka empati för deras känslor kan paret stärka sin relation och bygga upp en starkare känslomässig anknytning.

I slutändan erbjuder både individuell KBT-terapi och parterapi med en KBT-ansats många fördelar för människor som strävar efter att förbättra sin mentala hälsa och relationer. Genom att fokusera på att identifiera och förändra negativa mönster av tankar och beteenden, kan KBT hjälpa människor att övervinna sina hinder och skapa mer meningsfulla och tillfredsställande liv både individuellt och tillsammans med sina partners.

Posted on

Hälsa allt viktigare

Att ta hand om sin hälsa har med åren kommit att bli allt viktigare. Vi har också blivit allt mer medvetna om hur olika kemikalier kan följa med exempelvis det vi äter. Ekologiska matvaror har kommit ganska starkt under åren, från ett mindre antal varor står det nu mera ofta flera olika fabrikat av samma vara i hyllorna som alla är ekologiska.

En annan positiv trend är hur vi rör på oss, att träning på exempelvis gym och en allmänt hälsofrämjande livsstil har kommit att premieras på olika sätt. Det kan dock vara svårt att förändra sin livsstil snabbt, från snabbmat till recept och från tv-soffan till löprundan, det säger Martin Hansson som är en av de du kan träffa om du vill gå ner i vikt hos Viktkliniken.  Vi vill arbeta för att livsstilsförändra istället för snabba viktnedgångar som mycket väl kan fungera, men håller inte så särskilt ofta menar han. På Viktkliniken finns personlig tränare man träffar på kliniken men man erbjuder även PT online för den som bor långt bort eller helt enkelt bara tycker det är smidigare.

Martin menar att vikten naturligtvis spelar roll men den behöver vara sekundär, eftersom den mer ska ses som ett mätvärde av andra saker man tycker är givande. Det är något man får hjälp med genom personlig träning, inte bara för fysiska insatser. Man förändrar förhållningssättet helt enkelt.

(Art. uppdateras)

Posted on

Svullna ben och fötter

svullna ben och fötter

Svullna ben och fötter beror ofta på att man varit mycket stillasittande eller att man varit stående länge vilket kan låta tämligen motsägelsefullt. Antingen sitter man för länge eller står man upp för länge men vi ska reda ut det hela. Man ska dock vara medveten om att det finns andra orsaker till svullnad i benen och fötterna som njurinflammation. Kvinnor kan tillfälligtvis få svullna ben, vader eller fötter i samband med menstruation.

En svullnad i ben, vader och fötter beror på att det samlats vätska i vävnaden som kroppen inte gör sig av med. I folkmun säger vi att man fått exempelvis svullna ben men när kroppen samlat för mycket vätska i vävnaden är den korrekta benämningen ödem. Ödem är ett kroniskt tillstånd men det är absolut inte per automatik så att man drabbats av kroniskt ödem bara för benen eller fötterna svullnar upp. Det kan även bero på att man skadat sig som exempelvis om man stukat foten men då blir svullnaden enbart lokal i direkt anslutning till skadan. Om man inte kan komma på något som skulle kunna ha orsakat svullnaden är det sannolikt ödem.

Allvarliga tillstånd

Det finns ytterligare några omständigheter som kan orsaka svullnad i benen, där bakomliggande orsaker innebär allvarliga tillstånd. Om benen plötsligt svullnar upp kraftigt under graviditet bör du snarast söka läkarvård då det kan vara fråga om havandeskapsförgiftning. Andra allvarligare tillstånd är njursvikt och hjärtsvikt men då förekommer ofta även andra symtom samtidigt.

Men man ska komma ihåg att svullna ben och fötter oftast beror på det som anges tidigare i texten, nämligen att man suttit eller stått upp för mycket. Hur mycket man faktiskt bör stå respektive sitta och vila fötterna är olika från person till person. Samtidigt kan en och samma person inte ha några exakta tider då det beror på en rad yttre omständigheter som exempelvis vad man nyligen ätit och druckit.

Tips mot svullna ben och fötter

Det finns olika tips mot svullna ben och fötter beroende på i vilken situation det uppstår. Många som kanske inte annars har dessa besvär får framför allt svullna ben på flyget. Kabintrycket i kombination med långt stillasittande där det även är begränsad möjlighet att röra på benen i sittande läge är då boven i dramat. När väl besvären kommer och det börjar spänna eller bli ömt i benen kan det vara svårt att minska trycket innan flygplanet landat och man kommer bort från kabintrycket. Försök därför att röra lite på dig då och då redan tidigt på flygresan genom att gå fram och tillbaka ett par gånger i flygplanet.

Om du däremot stått upp lite för länge, eller lyft många tunga saker, bör du sätta dig och få upp fötterna på en fotpall eller liknande. Finns möjligheten att lägga sig ner är det ännu bättre för att minska trycket i ben och fötter.

För att få ytterligare hjälp att lindra svullnad eller då du helt enkelt inte har möjlighet att avlasta eller röra på ben och fötter kan du använda vår produkt Relax Gel som ger hjälp mot svullna vader, ben och fötter som ger dig flera bra effekter. Dels är den antiinflammatorisk genom ett helt naturligt innehåll som inte irriterar huden, ger en behaglig och skön svalka och har framför allt avsvällande effekt.

 

Posted on

Skydda håret i solen

När sommaren är här, eller när du under vintern åker till varma länder, är det viktigt att skydda håret i solen. Visst är det härligt att vistas i solen, och då är vi noga med att smörja oss med solkräm för att inte bränna oss. Men hur gör du med håret? Ditt hår är nog det område på hela kroppen som utsätts för mest sol. Det gäller ju att inte bara tänka på tiden man kanske ligger i solstolen utan även övrig tid när du rör dig ute. Och då kommer ansiktet och framför allt uppe på huvudet högst upp av zonerna på kroppen som utsätts för mest sol hos de allra flesta.

Glöm inte håret när du solar

Det är naturligt för oss att använda solkräm när vi åker till stranden, ut med båten eller bara ska vara ute en stund och solen verkligen steker. Det är något vi fått lära oss sedan vi var små att “solkräm måste du ha annars blir du röd”. En och annan har sedan fått känna en svidande och hettande läxa efter att ha hoppat över solkrämen och bränt sig i solen. Vi har helt enkelt lärt oss att solkräm ska på, annars bränner man sig. Men att skydda håret i solen är det däremot inte alls lika vanligt att man tänker på. Anledningen kan möjligen vara att vi inte känner skadan lika mycket även om den syns. Framför allt på lite längre hår kan skadorna från solen synas extra väl. Men vi känner det som sagt inte utan ser det bara och dessutom med en viss fördröjning. Är vi ute i solen för länge utan solkräm ser vi direkt att huden blivit röd när man tittar i spegeln. Håret däremot tar lite längre tid.

Produkter för att skydda håret i solen

Det finns bra produkter som kan hjälpa ditt hår att få ett bra skydd mot solen. På vår avdelning för solkräm hittar du solskydd för håretskydda håret i solen som är en praktisk sprayflaska för att underlätta applicering. Du sprayar helt enkelt över håret innan du går ut i solen, och denna spray bildar som en skyddande film kring de hårstrå du sprayar. Eftersom den blir en skyddande film ger den också ett skydd mot klor- och saltvatten. Om du inte skyddat ditt hår i solen blir det lätt torrt och “frasigt” vilket kan vara svårt att återställa. Vi rekommenderar då att du hjälper håret med en hårinpackning för slitet hår som ger intensiv näring och naturlig fukt till ditt hår. Tänk också på att använda ett milt schampo för att inte torka ut håret.